Arnica kadınlarla üretti, 37 ülkenin mutfağına girdi

Arnica’nın kuruluş hikayesi ve ihracat hedefleri üzerine… (Dünya gazetesi, 13 Nisan 2022)

https://www.dunya.com/kose-yazisi/arnica-kadinlarla-uretti-37-ulkenin-mutfagina-girdi/654830